info

Õpilaspiletid

Õpilaspileti kaotamise juhul tuleb esitada avaldus uue õpilaspileti saamiseks kantseleisse või klassijuhatajale. Avalduse plankettid saab kantseleis.

4., 7. ja G1 klasside õpilased peavad tegema uue pildi õpilaspiletile. Võimaluse korral uus pilt tuleb saata dilitaalkujul aadressile dan@tag.ee kuhu tuleb märkida õpilase nimi, perekonnanimi, klass ja isikukood.

Valmis õpilaspiletid saab kätte kantseleis 1-2 tööpäeva jooksul.

TAGi ruumide rent

Hinnakiri
Rendiobjekt / teenusÜhe astronoomilise tunni hindTäiendav info
Suur spordisaal + üks garderoob40 eurotDuširuumi kasutamine hinna sees
Suur spordisaal + kaks garderoobi50 eurotDuširuumi kasutamine hinna sees
Suur spordisaal koos tabloode ja helivõimendusega65 eurot 
Jõusaal (sõude- ja veloergomeetrid) + garderoob30 eurotKuni 5 inimest;

Õppenõukogu ajad

ÕN nr. 1 - 10.06.24
ÕN nr 2 - 17.06.24
ÕN nr 3 - 29.08.24
ÕN nr 4 - toimub vajaduspõhiselt

Ringid

Ringid 2023/24 I pa

Ringi nimiõpetajaNädalapäevkellaaegRuum
Robootika ring 3-4 klassidelePavel BotšarovNeljapäev14:55 - 15:40A240
LastekoorAlla Botšarova, Julia Trubatšova, Ellen StrohmannReede8.00 - 8.45A205
MudilaskoorAlla Botšarova

Esmaspäev

Neljapäev

14.00-14:45

13.05-13.50

A203

aula

Hoolekogu

Tartu 09. oktoober 2023. a. nr O-23-0026

Tartu Annelinna Gümnaasiumi hoolekogu kinnitamine

Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg-d 1-4, Tartu linnavalitsuse 5. oktoobri 2021. a määruse nr 23 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord” § 13 lg-d 1 ja 2 ning lähtudes Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori esitatud andmetest, Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja

o t s u s t a b:

1. Kinnitada Tartu Annelinna Gümnaasiumi hoolekogu koosseis järgmiselt:

Andmekaitse

INFO ANDMEKAITSE KOHTA TARTU LINNAS:

Isikuandmete töötlemise toiminguid puudutavate küsimuste korral on võimalik pöörduda andmekaitsespetsialisti poole aadressil andmekaitse@tartu.ee ;või andmekaitsejuhi Egle Lääne poole.

Egle Lääne, ANDMEKAITSEJUHT

Isikuandmete kaitse üldmääruse ja teiste isikuandmete kaitsega seotud õigusaktide järgimise jälgimine Tartu linna ametiasutustes ja ametiasutuste hallatavates asutustes