Ajalugu

Staatuse muutus
Direktorid
Traditsioonid
Kakskeelse õppekava ajaloost
Medalistid
 

Tartu Annelinna Gümnaasium alustas tööd 1964.a. 8-klassilise koolina. Kool oli Tartu koolide seas kõige väiksem (350 õpilast, 17 õpetajat). Asuti hoones Lutsu tänaval, mida oli kohandatud vastavalt kooli vajadustele. 1983.a. koliti uude hoonesse ning koolist sai üks suuremaid, kaasaegse õppevarustusega Tartu 13. Keskkool, mis 1997.a. nimetati ümber Tartu Annelinna Gümnaasiumiks. Uue nime valisid kooli õpetajad ja õpilased üheskoos, arvestades seda, et paljud neist elavad Annelinna mikrorajoonis.

Kooli ajaloo tähtsamad sündmused:

Staatuse muutus:

1976.a. – 8.kl. koolist sai keskkool
1993.a. – alustati õpetust kakskeelse õppekava alusel

Direktorid:
1964.a. – M. Lvova
1968.a. – A. Skljar
1972.a. – T. Atonen
1987.a. – J. Lindevaldt
2008.a. - H. Asser

Kuigi gümnaasium on noor, on koolil olemas oma traditsioonid:

 

 • pidustused, mis on seotud kooli juubelitega;
 • ainenädalad ja ainedekaadid;
 • õpilaste omavalitsuse päevad;
 • pühitsemine gümnasistideks;
 • esimene koolikell, viimane koolikell;
 • vastlad – vene folkloori pidu;
 • jõulud - eesti rahva tavad;
 • uusaastapeod;
 • maleturniirid;
 • spordipäevad, tervisepäevad;
 • jalgpall- s/k "Merkuur-Juunior".

TAG on üks esimesi venekeelseid gümnaasiume, mille õppekavasse on sisse viidud eesti-vene kakskeelne õpetus, mis aitab õpilastel paremini kohaneda Eesti ühiskonnas. Lisaks sellele õpetatakse võõrkeelt alates 3.klassist. Alates 2004.a. on avatud hilise keelekümbluseklass.

Kakskeelse õppekava ajaloost Tartu Annelinna Gümnaasiumis

 

 • ... - 1992 Eesti keele kui õppeaine õpetuse alustamine I klassis Eesti keele tundide arvu suurendamine keskastmes; nn süvaõpe keskkoolis
 • 1992/93 Eksperimentaalne 1. klass osalise eestikeelse õpetusega
 • 1993/94 Koostöö algus TÜ pedagoogikaosakonnaga; õpikusari "Kodulugu". Õpikuid katsetati kakskeelsetes klassides järgneval 5 aastal
 • 1994/95 Uurimistöö kakskeelse õppe korraldusest; H. Asseri magistritöö "Eesti keel vene koolis – hetkeseis ja perspektiivid", Tartu 1995
 • 1995/96 Estica integreeritud programm 1. - 4.klassile Tasakaalustatud, vene ja eesti kultuuri traditsioone järgiva klassi- ja koolivälise tegevuse kava põhimõtete väljatöötamine
 • 1996/97 Suvine kooli keelelaager linnas koos Kivilinna ja Annemõisa koolide õpilastega algklassidele Teaduslik-praktiline konverents "Vene kool Eestis"
 • 1997/98 Kõik esimesed klassid alustasid õppetööd kakskeelse programmi järgi 1. ja 2. klassi eesti-vene kakskeelse kompleksõppe programmi ettevalmistamine: õppematerjali koostamine Suvine keelelaager Madsal koos Kivilinna ja Raatuse koolide õpilastega 1. - 9.klassi õpilastele (3 vahetust) Õpetajate poolt korraldatud teaduslik uurimistöö kakskeelse õppe mõjust õpilaste arengule Emakeele (vene keele) uute õpetusvormide kasutuselevõtt: spetsiaalsed emakeeletunnid, integreeritud keele ja kirjanduse tunnid (уроки словесности в старших классах); kompleksõpe, õppematerjalid (venekeelne loodusteaduslik lugemik 3.klassile)
 • 1998/99 Eesti-vene kakskeelse kompleksõppe algas 1. klassides Alustati eksperimentaalselt ajalooõpetust eesti keeles 5. klassis Suvine keelelaager koos Valga ja Aseri õpilastega Aseril Õpetajate A. Kaskmani, M. Küppari ja H. Asseri artiklid kõrgkoolidevahelise uurimisprojekti VERA publikatsioonide kogumikus "Mitmekultuuriline Eesti: väljakutse haridusele", Tartu 1998 Kahele eesti keele õpetajale riigikeeleõpetaja staatuse omistamine ja metoodikakabineti sisseseadmine
 • 1999/2000 Eesti-vene kakskeelse kompleksõppe algas 2. klassides Alustas tegevust eesti rahvatantsu ring ja muretseti eesti rahvariided Loodud kontaktid Kambja Põhikooliga, kooliväliste ühisürituste traditsiooni algatamine
 • 2000/01 3. klassis alustati matemaatika õpetamist paralleelselt eesti- ja venekeelsetes gruppides (õpilaste ja lapsevanemate valikul) Kakskeelse programmi õpilased lülitusid kontrollgrupina keelekümblusmudeli teaduslikku uurimusse (HTM, Integratsiooni Sihtasutus); Eesti keele õpetajate võrgustiku Lõuna-Eesti keskuse avamine
 • 2001/02 Esmakordselt toimus aineõpetus eesti keeles gümnaasiumiastmes Esimene eksperimentaalklass täieliku kakskeelse programmiga lõpetas põhikooli Alustatud uurimistööd (J. Trubatshova, I. Dolgova, A. Kaskman, M. Küppar)
 • 2002/03 Kooli kakskeelse õppe tulemusi ja keelekümblusmudeleid käsitleva doktoritöö Osaline ja täielik keeleimmersioon Eesti muukeelse hariduse mudelitena kaitsmine (H. Asser)
 • 2003/04 Ühinemine Keelekümbluskeskuse projektiga hilise keelekümbluse programmi ettevalmistuseks; keelekümbluskabineti sisustamine A-korpuses
 • 2004/05 Tegevust alustas esimene hilise keelekümbluse VI klass; osavõtt ulatuslikust koolitusest keelekümblusõpetajatele, koolimeeskondadele ja koolijuhtidele
 • 2005/06 Kogu põhikoolis kasutatakse kakskeelse õppe mudelit.

Annelinna Gümnaasiumi medalistid

1984/1985 Kuld

 • Krivošei Jelena
 

1985/1986 Kuld

 • Intal Natalja

1985/1986 Hõbe

 • Karpova Diana
 • Stefanovitš Valeri

1986/1987 Kuld

 • Toltšejeva Jelena

1986/1987 Hõbe

 • Volter Anne
 • Markelainen Eduard
 • Abramjan Kira
 • Maskina Marianna
 • Mnogolesova Julia

1987/1988 Kuld

 • Volkova Janina

1987/1988 Hõbe

 • Portnova Diana
 • Skorodumova Svetlana
 • Kostin Vladimir
 • Stepanova Jelena
 • Šmarjova Maria

1988/1989 Kuld

 • Siltšenko Sergei
 • Suslov Andrei

1988/1989 Hõbe

 • Koneva Jelena
 • Portnova Tatjana
 • Zolotnikova Svetlana
 • Salnikova Natalja

1989/1990 Kuld

 • Ivanova Viktoria
 • Kožina Marina

1989/1990 Hõbe

 • Gontšarova Nina
 • Ivanova Viktoria
 • Iljašenko Tatjana
 • Kolotsei Viktoria
 • Flaišer Meta
 • Ivanova Lilia
 • Koenen Jelena
 • Makarova Marina

1990/1991 Kuld

 • Melnitšuk Roman

1990/1991 Hõbe

 • Masjukova Svetlana
 • Ostrovskaja Anna
 • Trešin Vadim
 • Bažutin Aleksandr
 • Kirillova Julia
 • Škalikova Natalja
 • Jeršova Julia
 

1991/1992 Hõbe

 • Märtmaa Lilia

1992/1993 Kuld

 • Fedosov Vladislav

1992/1993 Hõbe

 • Lobaiko Viktoria
 • Martõnenko Vladimir
 • Šatskaja Anna

1993/1994 Kuld

 • Toom Maria
 • Fedorova Jelena
 • Hovanskaja Nadežda

1993/1994 Hõbe

 • Grigorjan Grigori

1995/1996 Kuld

 • Rakitin Aleksei

1995/1996 Hõbe

 • Matizen Ellen
 • Junkin Andrei
 • Haritonov Andrei
 • Golovko Anton
 • Rõbakova Julia
 • Siltšenko Vladimir
 • Sidorova Jelena
 • Jeršova Diana

1996/1997 Kuld

 • Koort Valeri
 • Garmanova Veronika
 • Martjanova Julia

1996/1997 Hõbe

 • Fedossova Svetlana
 • Kostjuk Tatjana
 

1997/1998 Hõbe

 • Ivanova Julia

1998/1999 Kuld

 • Litvinenko Anton
 • Petrova Veronika
 • Plotnikova Alesja
 • Feklistova Marina
 • Hatsanovskaja Julia

1998/1999 Hõbe

 • Olonen Tatjana

1999/2000 Kuld

 • Kustjakova Jana

1999/2000 Hõbe

 • Kostandi Dmitri
 • Saveljeva Anastassia
 • Tšumakova Aljona
 • Lobareva Jelena
 • Remets Olga
 • Vorobjev Pavel

2000/2001 Kuld

 • Barsukova Julia
 • Mitrofaniva Julia
 • Orlova Svetlana

2000/2001 Hõbe

 • Fedorov Aleksandr
 • Rõbjeva Viktoria
 • Volovik Olga
 • Galanina Julia
 • Kazak Oksana
 • Larjuškin ALeksei
 • Lepp Sergei
 • Mäus Andrei
 • Nesmašnov Vadim
 • Šuba Diana

2001/2002 Kuld

 • Grik Julia
 • Feklistova Lidia
 • Matrosova Viktoria

2001/2002 Hõbe

 • Ajupova Anna
 • Grigorjev Arseni
 • Kontšits Diana

2002/2003 Kuld

 • Dorofejeva Julia
 • Feklistova Ljubov
 • Šarova Viktoria
 • Tšepurov Anton

2002/2003 Hõbe

 • Filipp Olesja
 • Tšertov Anton
 • Lõsjanskaja Jekaterina
 • Radziminskaja Dana

2003/2004 Kuld

 • Aljanki Anna
 • Dulneva Anna
 • Kolomainen Jekaterina
 • Salmina Jana
 • Kotova Anna
 • Vološina Karina

2003/2004 Hõbe

 • Faizulina Inna
 • Küts Marina
 • Nikitina Anna
 • Pantepajeva Svetlana
 • Strikov Vitali
 • Trussova Kira
 • Kazakova Irina

2004/2005 Kuld

 • Abarenkova Jekaterina
 • Kezonen Sergei
 • Kagan Margarita

2004/2005 Hõbe

 • Arutjunjan Pruza
 • Ivatševa Kristina
 • Kaermaa Karina
 • Kožanova Julia
 • Panarina Anna
 • Podlessnov Aleksei
 • Safronova Julia
 • Volovik Maria
 • Rakitina Jekaterina

2005/2006 Kuld

 • Viktoria Konõgina
 • Natalja Mogiljova
 • Marija Nikulina
 • Ljubov Radziminskaja
 • Olga Reili

2005/2006 Hõbe

 • Marina Grištšenko
 • Olga Ignatjeva
 • Aleksander Temmo
 • Natalja Velikanova

2006/2007 Kuld

 • Olga Gapejeva
 • Kristina Kübar
 • Mihhail Petrov
 • Alisa Popõrina
 • Karina Puks

2006/2007 Hõbe

 • Valeria Bida
 • Kristina Dubrova
 • Aleksandra Golubeva
 • Juri Kagan
 • Svetlana Kurdjuk
 • Anna Kutšinskaja
 • Nadežda Šabanova
 • Darja Zarudnjaja
 • Natalja Arhipenko
 • Anna Kazak
 • Jekaterina Maksimova
 • Olga Mihhailova
 • Jekaterina Rementsova
 • Alina Sidortšuk
 • Vladimir Vassiljev

2007/2008 Kuld

 • Leonid Ivanov
 • Tatjana Kudrjavtseva
 • Jelena Lõgina
 • Sergei Jagur

2007/2008 Hõbe

 • Dmitri Nikulin

2008/2009 Kuld

 • Darja Ivanova
 • Kseinia Bidžanova
 • Anton Kulikov
 • Ivan Nebogatov
 • Oksana Simina

2008/2009 Hõbe

 • Anton Mastitski
 • Denis Mirošnik
 • Aleksandr Muhhin
 • Jekaterina Andrejeva
 • Alvian Tõsjatšnikov

2009/2010 Kuld

 • Julia Gritsuk
 • Anastassia Semjonova

2009/2010 Hõbe

 • Julia Lipartova
 • Erika Kirpuu

2010/2011 Kuld

 • Igor Junkin
 • Krisitna Bespojasova
 • Julia Bokajeva
 • Aleksandra Bobrova
 • Maria Gromova
 • Ilja Gužovski
 • Anna Portnova
 • Aleksei Dolgov
 • Stanislav Mutsenjuk
 • Anton Malõšev
 • Krisitna Šabanova

2010/2011 Hõbe

 • Anastassia Smirnova
 • Aleksandr Popov
 • Jelizaveta Štšedrova

2011/2012 Kuld

 • Jekaterina Konstantinova
 • Svetlana Amelina
 • Olga Kulak
 • Alina Reino
 • Julia Mastitskaja
 • Elika Lovjagina
 • Vlad-Julian Piljukov
 • Erika Rementsova

2011/2012 Hõbe

 • Diana Povaljajeva
 • Viktoria Valujevski

2012/2013 Kuld

 • Aleksander Abramov
 • Jelena Mazuruk
 • Artur Radziminski
 • Julia Tsilman
 • Inga Bogoljubov
 • Alina Kostõgova

2012/2013 Hõbe

 • Roland Bugai
 • Aleksander Koljazin
 • Jana Aleksejeva
 • Diana Trutneva
 • Kristina Sõsa

2013/2014 Kuld

 • Ilona Jegorkina
 • Aleksei Mahnatš
 • Viktor Anissimov
 • Jekaterina Krasohhina
 • Viktoria Samonova

2013/2014 Hõbe

 • Evelin Sõsa
 • Andrei Firsov
 • Diana Paju
 • Kristina Kägu

2014/2015 Kuld

 • Veronika Doduhh
 • Maria Kukina
 • Polina Kuljova
 • Diana Snajgovskaja
 • Margus Štšeglov
 • Džessika Teiman
 • Elika Litvin
 • Anastassija Ugrjomova

2014/2015 Hõbe

 • Veronika Kljonova
 • Anita Lebedeva
 • Sofija Ratmanova
 • Diana Tšubarova
 • Ervik Sääsk
 • Viktoria Treštšina

2015/2016 Kuld

 • Anna Golubeva
 • Anita Kurm
 • Jelena Kazak
 • Dajana Bakuleva
 • Valeria Lebedeva
 • Evelin Kondratjeva
 

2016/2017 Kuld

 • Jekaterina Goidina
 • Diana Belolipetskaja
 • Anna Sidorenko
 • Deniss Salmijanov
 • Diana Schmidt
 • Ruslan Eskov
 • Jana Kozõreva
 • Anastasiia Gornostaeva

2016/2017 Hõbe

 • Alina Karhu
 • Olga Kudrjavtseva

2017/2018 Kuld

 • Anastasija Kovešnikova
 • Anastasia Koršunova
 • Viktoria Tukmatšova
 • Andrei Gužovski
 • Arina Semjonova

2017/2018 Hõbe

 • Karina Pilnik

2018/2019 Kuld

 • Elen Liivapuu

2018/2019 Hõbe

 • Laura Niukkanen

2019/2020 Kuld

 • Konstantin Brik 
 • Maria Dudareva

2019/2020 Hõbe

 • Maria Jefimova
 • Dominic Laaneots

2020/2021 Kuld

 • Artjom Balandin
 • Veronika Dolgoševa
 • Lilia Štšaslivaja
 • Anastasia Rožkov
 • Rinata Faizullova 
 

2021/2022 Kuld

 • Carolina Goidin
 • Virginia Ždanova
 • Michaella Tkatšuk

2021/2022 Hõbe

 • Anastasia Gorjunova

2022/2023 Kuld

 • Raimond Vladimirov

2022/2023 Hõbe

 • Kamilla Kaag
 • Sofia Akhtyrtseva