Õpilaspiletid

Õpilaspileti kaotamise juhul tuleb esitada avaldus uue õpilaspileti saamiseks kantseleisse või klassijuhatajale. Avalduse plankettid saab kantseleis.

4., 7. ja G1 klasside õpilased peavad tegema uue pildi õpilaspiletile. Võimaluse korral uus pilt tuleb saata dilitaalkujul aadressile dan@tag.ee kuhu tuleb märkida õpilase nimi, perekonnanimi, klass ja isikukood.

Valmis õpilaspiletid saab kätte kantseleis 1-2 tööpäeva jooksul.

Dokumendifoto juhised täiskasvanule (https://www.politsei.ee/et/dokumendifoto-nouded-ja-juhised)

  • Foto peab olema värviline ning töötlemata
  • Dokumendifoto failisuurus peab olema vähemalt 1 MB ja maksimaalselt 5 MB. Foto mõõtmed peavad olema vähemalt 1300 X 1600 pikslit.
  • Skaneeritud foto, arvuti või mobiiltelefoni ekraanilt tehtud kuvatõmmise esitamine ei ole lubatud
  • Taust peab olema hele ja ühevärviline, ilma kõrvaliste objektideta (sh. mustriteta)
  • Pildil olev inimene ei tohi kanda peakatet ega kõrvaklappe
  • Kasuta pildistamisel pereliikme, sõbra või tuttava abi. Mobiiltelefoniga pildistamisel kasuta seadme tagumist kaamerat, esikülje kaamera moonutab näokuju
  • Vaata otse kaamerasse, silmad peavad olema ühel kõrgusel (pea ei tohi olla viltu)
  • Nägu peab olema foto keskel
  • Silmad peavad olema prilliraamide tagant nähtavad ning prilliklaasid ei tohi peegeldada

@ https://www.riigiteataja.ee/akt/13349855

Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm

§ 2.  Õpilaspileti väljaandmine ja kasutamine

  (1) Õpilaspilet antakse õpilasele õpilase või piiratud teovõimega õpilase vanema taotlusel tasuta.

§ 6.  Õpilaspileti korduv väljaandmine

  (1) Õpilasel või piiratud teovõimega õpilase vanemal on õigus esitada koolile põhjendatud kirjalik taotlus uue õpilaspileti saamiseks, kui:
  1) õpilaspilet on rikutud, hävinud, kadunud või varastatud;
  2) õpilase nimi või isikukood on muutunud.