Juhtkond

A

tel. 7461743

Amet:
direktor
Ained:
eesti keel
Tööruum:
A252

B

õppeprotsess 4.-9. klassid

tel.7461743

Amet:
õppejuht, õpetaja
Ained:
keemia
Tööruum:
A250

D

tel. 5266694

Amet:
infojuht
Ained:
Tööruum:
A241

G

Amet:
huvijuht, õpetaja
Ained:
väikeklass
Tööruum:
A245, A246
Klassijuhataja:
7-8e

P

Amet:
haldusjuht, õpetaja
Ained:
matemaatika
Tööruum:
A251

T

õppeprotsess 1.-3., G1-G3 klassid
tel. 7461743

Amet:
õppejuht, õpetaja
Ained:
muusika
Tööruum:
A249