Toitlustamine.

Toiduraha palume tasuda hiljemalt eelneva kuu 25. kuupäevaks.
Selgituseks palun kindlasti märkida lapse ees- ja perekonnanimi, klass ja makstav periood
 
Tartu Annelinna Gümnaasiumi
toiduraha saab tasuda
a/a EE171010220197928221 SEB Pank
maksekorraldusel märkida saajaks
BALTIC RESTAURANTS ESTONIA AS
 

0-klasside nimekirjad ja õppetöö graafik / Списки учеников и график работы 0-классов.

0"A" klass, klassijuhataja Ellen Strohman

Esmaspäev 17.00-18.30; B203

 

 

Tartu tunnustab õpetajaid

Tartu tunnustab oma parimaid õpetajaid reedel, 30 septembril toimuval linna ja maakonna haridustöötajate tänuüritusel Tartu ülikooli aulas.

TAGi ülekoolilised lastevanemate koosolekud

26.09.2016 - 18:00
27.09.2016 - 20:00

26. septembril kell 18 – 1. – 7. klasside lapsevanematele;
27. septembril kell 18 – 8. – 12. klasside lapsevanematele.

Ringide töö

Ringid 2016/17 I pa

Metoodikanõukogu koosseis

Julia Trubatšova - õppealajuhataja, metoodikanõukogu juhataja

Jelena Bitova - õppealajuhataja
Ljudmilla Krasno - sotsiaalainete ja vene keele ning kirjanduse keskuse juhataja
Inna Glimbaum - huvijuht
Jelena Korsakova - matemaatika ja informaatika keskuse juhataja
Marge Saarelaid - eesti keele kui teise keele keskuse juhataja
Merily Otsa - loodusainete keskuse juhataja

The European Day of Languages.

 Monday, 26 September - the European Day of Languages!

 

It is a time to celebrate the 6,000+ languages spoken around the world, promote language learning andhave some multilingual fun!