Подача документов в гимназию

Ходатайства о поступлении в гимназию и основную школу необходимо подать через сайт http://www.tartu.ee/arno . в АРНО документы необходимо отсканировать. Если возможность отсканировать отсутсвует, то можно подать документы в бумажном варианте в канцелярии гимназии (ходатайство ДОЛЖНО быть оформлено в АРНО).
С вопросами обращаться в канцелярию гимназии.
тел 7461744
email kool@tag.ee

2016/2017. õppeaastal esmakordselt gümnaasiumis õppima asuvad õpilased

Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 ja § 3 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27: 

1. Võtta Tartu Annelinna Gümnaasiumisse vastu alates 01.09.2016. a esmakordselt

gümnaasiumis õpinguid alustavad õpilased:

Tublimate õpilaste vastuvõtt /Прием директора для лучших учеников ТАГ!

Aktus TAGi tublimatele õpilastele toimub 03. juunil kell 09.00 kooli aulas.

Tartu Võimlemispidu 2016 "Värve täis taevakaar"

Tartu Võimlemispidu 2016 "Värve täis taevakaar" toimus 31. mail Tamme staadionil. Mitme tuhande võimleja seas esinesid ka Annelinna Gümnaasiumi 6c tütarlapsed.
Oli väga ilus. Aitäh! 

Tartumaa tantsupeol 2016

Tartumaa tantsupeol 2016 tantsisid 1400 tantsija seas ka Annelinna Gümnaasiumi 3c klass. Kuula ka intervjuud meie lastega Vikerraadio Päevakajas 29.05.2016 kell 18.00.
Täname ja kiidame vapraid väikseid tantsijaid! 

Algkooli lõpunädala tegevused / Орагнизация учебного процесса в начальной школе 30.05-03.06.2016

 

Klass

30.mai Esmaspäev

31.mai Teisipäev

1.juuni Kolmapäev

2.juuni

Neljapäev

3.juuni Reede

1a

8.00 – 13.00

ekskursioon Pokumaale

9.30 – 12.00

Tartu Ülikooli Botaanikaaed

9.30 – 11.00 Tartu Lõuna-Eesti Päästeamet

9.00 klassiekskursioon

10.00 aktus

Algkooli lõpunädala tegevused / Орагнизация учебного процесса в начальной школе 30.05-03.06.2016

 

Klass

30.mai Esmaspäev

31.mai Teisipäev

1.juuni Kolmapäev

2.juuni

Neljapäev

3.juuni Reede

1a

8.00 – 13.00

ekskursioon Pokumaale

9.30 – 12.00

Tartu Ülikooli Botaanikaaed

9.30 – 11.00 Tartu Lõuna-Eesti Päästeamet

9.00 klassiekskursioon

10.00 aktus