Подача документов в гимназию

Ходатайства о поступлении в гимназию и основную школу необходимо подать через сайт http://www.tartu.ee/arno . в АРНО документы необходимо отсканировать. Если возможность отсканировать отсутсвует, то можно подать документы в бумажном варианте в канцелярии гимназии (ходатайство ДОЛЖНО быть оформлено в АРНО).
С вопросами обращаться в канцелярию гимназии.
тел 7461744
email kool@tag.ee

4.a klassi lastevanemate koosolek!

4.a klassi lastevanemate koosolek toimub 29. augustil kell 17.00 B-204.

Õpetaja Anne Kaskman.

Родительское собрание для родителей учеников 1.a, 1.b и 1.d классов

Родительское собрание для родителей учеников 1.b (классный руководитель И.Я. Долгова) и 1.d (классный руководитель И.О. Политанова) классов состоится 29.08., в понедельник в 18.00. Кабинеты на 3 этаже Б корпуса.

1a (klassijuhataja Katrin Nurm) lastevanemate koosolek toimub 29.08. kell 18.00 kabinetis B202.

Õpikute väljastamine

I korruse kunstiklassis

Kolmapäeval, 24. augustil 2016

  • 9A kella  9-11 Juhkam
  • 9B kella 12-14 Vostrova
  • 9C kella 15-17 Luts

Neljapäeval, 25. augustil 2016

  • 10. klassid perekonnanimega A-M kella 10-14

Reedel, 26. augustil 2016

  • 10. klassid perekonnanimega N-Y kella 10-14

Teisipäeval, 30 augustil 2016

  • 11. klassid kella 10-14

Raamatukogus:

Kolmapäeval, 31. augustil 2016

  • 12. klassid kella 10-14


2016/2017. õppeaastal esmakordselt gümnaasiumis õppima asuvad õpilased

Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 ja § 3 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27: 

1. Võtta Tartu Annelinna Gümnaasiumisse vastu alates 01.09.2016. a esmakordselt

gümnaasiumis õpinguid alustavad õpilased:

Tublimate õpilaste vastuvõtt /Прием директора для лучших учеников ТАГ!

Aktus TAGi tublimatele õpilastele toimub 03. juunil kell 09.00 kooli aulas.

Tartu Võimlemispidu 2016 "Värve täis taevakaar"

Tartu Võimlemispidu 2016 "Värve täis taevakaar" toimus 31. mail Tamme staadionil. Mitme tuhande võimleja seas esinesid ka Annelinna Gümnaasiumi 6c tütarlapsed.
Oli väga ilus. Aitäh!