документы

Основы оплаты труда

В гимназии Аннелинна применяются ставки зарплаты для работников, в соответствии с коллективным договором, заключенным 19.01.2011 г. между горуправой г. Тарту и Союзом работников образования г. Тарту :

  1. младший педагог 621 euro
  2. педагог 660 euro
  3. страший педагог 751 euro
  4. педагог-методик 907 eurot
  5. доплата за классное руководство 100 euro.

Об оплате труда не педагогического персонала гимназии договаривается работник и директор гимназии при заключении трудового договора.

Правила организации труда в гимназии

Lisa
Tartu Annelinna Gümnaasiumi
17.11.2011. a direktori käskkirja
nr 203 juurde

 

Tartu Annelinna Gümnaasiumi töökorralduse reeglid

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad töökorralduse reeglid (edaspidi reeglid) määravad Tartu Annelinna Gümnaasiumi (edaspidi tööandja) ja tema töötajate üldised käitumisreeglid ning pooltevahelised kohustused töösuhetes lisaks töölepingutes sätestatule. Töötaja on isik, kes töötab tööandja juures töölepingu alusel.

Правила внутреннего оценивания

Kinnitatud Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori käskkirjaga nr 223, 20.10.2010.

Sisehindamise eesmärk:

  • TAGi jätkusuutlikkuse kindlustamine;
  • õpilastele ja töötajatele nende arengut võimaldavate tingimuste loomine ja hoidmine;
  • selge pilt TAGi kohast Tartu ja Eesti haridusmaastikul ja eriti vene õppekeelega koolide hulgas.

Sisehindamise protseduurid:

Страницы

Подписка на RSS - документы
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.