Koolist

Gümnaasiumi töökorralduse reeglid

Lisa
Tartu Annelinna Gümnaasiumi
17.11.2011. a direktori käskkirja
nr 203 juurde

 

Tartu Annelinna Gümnaasiumi töökorralduse reeglid

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad töökorralduse reeglid (edaspidi reeglid) määravad Tartu Annelinna Gümnaasiumi (edaspidi tööandja) ja tema töötajate üldised käitumisreeglid ning pooltevahelised kohustused töösuhetes lisaks töölepingutes sätestatule. Töötaja on isik, kes töötab tööandja juures töölepingu alusel.

Üldinfo

Postiaadress 

Kaunase pst 68 Tartu,
50708 Eesti

Telefonid:

Kantselei / õpetajate tuba (+372) 746 1744
Direktor / direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal (+372) 7461 743
Söökla / tugispetsialistid (+372) 7461 745

Raamatukogu lahtioleku ajad:  iga tööpaev 8.00-14.00

Lehed

Telli voog RSS - Koolist
Teatate kirjavigu järgmises tekstis:
Lihtsalt kliki "Saada veaaruanne" nuppu, et lõpetada aruande. Võite lisada ka kommentaari.