G3k klass

  1. Adamberg, Viktorija
  2. Beljajeva, Oksana
  3. Belov, Anton
  4. Grigorov, Andre
  5. Kozõrev, Edgar
  6. Kravets, Aleks
  7. Kull, Jane
  8. Skorohhodova, Liana
  9. Tammi, Jekaterina
Klassijuhataja: 
Teatate kirjavigu järgmises tekstis:
Lihtsalt kliki "Saada veaaruanne" nuppu, et lõpetada aruande. Võite lisada ka kommentaari.