latest news & announcements

Дополнительный приём в профессиональное направление ТАГ

Уважаемые выпускники основной школы!

Дополнительный приём в профессиональное направление ТАГ состоится 30.08 в 09.00 в кабинете завуча А108.
При себе необходимо иметь свидетельство об окончании основной школы, участвовать в собеседовании и обосновать свою готовность продолжить обучение в профессиональном направлении ТАГ.

С уважением, администрация школы.

Koolilõuna - info lapsevanematele

2017/2018. õppeaastast muutub lapsevanema jaoks oluliselt ülevaatlikumaks koolilõunaga seonduv – kogu infovahetus ja arvlemine kolib e-keskkonda ARNO (www.tartu.ee/arno).

E-keskkond ARNO võimaldab valida koolilõuna paketti ehk tellida toitlustamist, muuta oma valikuid, loobuda koolilõunast, teatada puudumisest, valida lisapaketina hommikuputru või pikapäevarühma einet ning tasuda toitlustamise eest.

Lisainfo manuses

Lehed

Teatate kirjavigu järgmises tekstis:
Lihtsalt kliki "Saada veaaruanne" nuppu, et lõpetada aruande. Võite lisada ka kommentaari.