I PERIOODI ARVESTUSTE NÄDALA GRAAFIK

G1A06.1107.1108.1109.1110.11
1.tundmatem - tundvene keele tundmatem - tundmatem - tundA., V.Kim
2.tundmatem - tundajaloo tundmatem - tundkir.Vostrovaeesti keele tund
3.tundajalugu - tundkirjanduse tundVK, Abisogomjankir.Vostrovaeesti keele tund
4.tundajalugu - tundkeemia tundVK, Abisogomjaninglise keele tundkeemia
5.tundinglise keele tundkeemia tundkirjanduse tundinglise keele tundkeemia
6.tundinglise keele tundeesti keele tund keh. kasvatuse tundriigikaitse tund
7.tundvene keele tundeesti keele tund
füüsika praktikum
  
8.tundriigikaitse tundkeh. kasvatuse tund
füüsika praktikum
  
      
G1B06.1107.1108.1109.1110.11
1.tundmatem - tund-matem - tundmatem - tundriigikaitse tund
2.tundmatem - tundkunsti tundmatem - tund-eesti keele tund
3.tundkir. Trussovakirjanduse tundkunsti tundkunsti tundeesti keele tund
4.tundkir. Trussovakeemia tundkunsti tundinglise keele tundkeemia
5.tundinglise keele tundkeemia tund-inglise keele tundkeemia
6.tundinglise keele tundeesti keele tundgeograafia tundkeh. kasvatuse tundkirjanduse tund
7.tundriigikaitse tundeesti keele tund  geograafia tund
8.tund 
keh. kasvatuse tund
  geograafia tund
      
G1C06.1107.1108.1109.1110.11
1.tund--eaja tundmat. Korsakovakunsti tund
2.tund-inglise keele tundgeograafia tundmat. Korsakovariigikaitse tund
3.tund-inglise keele tundõpioskusedkirjanduse tundkirjanduse tund
4.tund-eaja tundvene keele tundeesti keele tundmatematikatund
5.tund-matematika tundkunsti tundeesti keele tundeesti keele tund
6.tund-vene keele tundinglise keele tundriigikaitse tundõpioskused
7.tund- 
inglise keele tund
 füüsika tund
8.tund- eesti keele tund  

 

G2A06.1107.1108.1109.1110.11
1.tundfüüsika tundmatem - tundinglise keele tundarvutiõpetuse tund
arvutiõpetuse tund
2.tundfüüsika tundmatem - tundinglise keele tundbioloogiamatem - tund
3.tundeesti keele tundEK Joa,Jõ,Lutsmatem - tundbioloogia
inglise keele tund
4.tundeesti keele tundEK Joa,Jõ,Lutsmatem - tundTrubatsova
inglise keele tund
5.tundbioloogiamuusikatundut alusedTrubatsovafüüsika tund
6.tundloodusprax-võlgnikudmuusikatundbioloogiainglise keelfüüsika tund
7.tund kehalise kasvatuse tundkeh.kasvatuse tundinimese ja religiooni tund-
8.tund inimene ja religioonlooduspraxinimese ja religiooni tund-
  
inimene ja religioon
  
füüsika praktikum
G2B06.1107.1108.1109.1110.11
1.tundfüüsika tundmatem - tundinglise keele tundlooduspraxvalikaine
2.tundfüüsika tundmatem - tundinglise keele tundlooduspraxmatem - tund
3.tundeesti keele tundEKJoa,Jõ,Lutsmatem - tundarvutiõpetuse tundinglise keel
4.tundeesti keele tundEKJoa,Jõ,Lutsmatem - tundbioloogiainglise keel
5.tundriigikaitse tundbioloogiabioloogiabioloogiafüüsika tund
6.tundriigikaitse tundriigikaitseut alusedinglise keelfüüsika tund
7.tundloodusprax-võlgnikudkehalise kasvatuse tundkeh. kasvatuse tundinimese ja religiooni tund
riigikaitse tund võlgnikele
8.tund inimene ja religioon-
inimese ja religiooni tund võlgnikele?
 
  inimene ja religioon
füüsika praktikum
  

 

G3A06.1107.1108.1109.1110.11
1.tundmatematika tundmat/inglise keele tundVK, Abisogomjanmat/inglise keele tundvalikaine
2.tundmat/inglise keele tundmat/inglise keele tundVK, Abisogomjanvene keele tundF, Bitov
3.tundinglise keele tundF, Bitoveesti kirjanduse tundeesti keele tund
ühiskonnaõpetuse tund
4.tundmat/inglise keele tundF, Bitovmat/inglise keele tundajaloo tundEkirj Joassoone
5.tundEK Joa,Jõgeesti keele tundmat/inglise keele tundajaloo tundEkirj Joassoone
6.tundEK Joa,JõgA, V, KimÜ, V.Kimeesti kirjanduse tund
mat/inglise keele tund
7.tundkeh. kasvatuse tundühiskonnaõpetuse tundF, Bitovmajandusõpetuse tund
mat/inglise keele tund
8.tundajaloo tundühiskonnaõpetuse tundvene keele tundmajandusõpetuse tund-
      
G3B06.1107.1108.1109.1110.11
1.tundajalugu,Jõgevainglise keele tundmatemaatika tundeesti keele tundvalikaine
2.tundF, BitovF, Bitovmatemaatika tundeesti keele tund
matemaatika tund
3.tundvene keele tundVK, AbisogomjanF, Bitovinglise keele tundF, Bitov
4.tundinglise keele tundVK, Abisogomjaninglise keele tundvene keele tundajaloo tund
5.tundEK Joa,Jõgeesti keele tundeesti kirjanduse tundühiskonnaõpetusajaloo tund
6.tundEK Joa,Jõgmatemaatika tundeesti kirjanduse tundühiskonnaõpetusEkirj Joassoone
7.tundkehalise kasvatuse tundmatemaatika tundühiskonnaõpetuse tundmajandusõpetuse tundEkirj Joassoone
8.tund ajalootundühiskonnaõpetuse tundmajandusõpetuse tund-
      
G3C06.1107.1108.1109.1110.11
1.tund
Tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile.
    
Teatate kirjavigu järgmises tekstis:
Lihtsalt kliki "Saada veaaruanne" nuppu, et lõpetada aruande. Võite lisada ka kommentaari.