Hoolekogu valimised

Lugupeetud TAGi lapsevanemad!

Tartu Annelinna Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu õppeaastaks 2017/18 on esitatud järgmised kandidaadid:

1. Inna Glimbaum - õppenõukogu esindaja (gümnaasium),
2. Katre Maidla - õppenõukogu esindaja (põhikool),
3. Victoria Korobova – õpilaste esindaja,
4. Sergei Baškirov – II kooliastme vanemate esindaja,
5. Jelena Frunze – I kooliastme vanemate esindaja,
6. Julia Grigorova – I ja gümnaasiumiastme vanemate esindaja,
7. Tatjana Joffe – I kooliastme vanemate esindaja,
8. Maria Kukk – I kooliastme vanemate esindaja,
9. Jevgenia Kutkina – I kooliastme vanemate esindaja,
10. Ervin Laaneots I ja gümnaasiumiastme vanemate esindaja,
11. Olga Liivapuu – II ja gümnaasiumiastme vanemate esindaja,
12. Jelena Pinajeva – III kooliastme vanemate esindaja,
13. Olga Telvar – I ja II kooliaste vanemate esindaja,
14. Marina Tsukanov - I kooliastme vanemate esindaja,
15. Anastassia Verst - II kooliastme vanemate esindaja.

Lisaks on võimalik liikmete osas ettepanekuid teha kuni 12. septembrini suuliselt või kirjalikult kooli direktori e-posti aadressil hiie@annelinn.edu.ee. Hoolekogu koosseis valitakse 13. septembril 2017 kell 18.30 kooli aulas lapsevanemate infotunnis. Samuti on seal võimalik kuulata praeguse hoolekogu eelmise õppeaasta töö aruannet ja esitada küsimusi hoolekogu liikmetele.

Lugupidamisega

Hiie Asser, TAGi direktor

Teatate kirjavigu järgmises tekstis:
Lihtsalt kliki "Saada veaaruanne" nuppu, et lõpetada aruande. Võite lisada ka kommentaari.