väike klass 1

  1. Komarov    Nikita
  2. Ontin    Denis
  3. Paderin    Robert
Klassijuhataja: 
Teatate kirjavigu järgmises tekstis:
Lihtsalt kliki "Saada veaaruanne" nuppu, et lõpetada aruande. Võite lisada ka kommentaari.